Activitats en família

Solucions per a totes les Necessitats

Diver´s entén el lleure com un concepte educatiu integral, que pot dur-se a terme tant dins com fora del context escolar.

Dedicar un temps amb els nostres fills i filles afavoreix el correcte desenvolupament dels infants, i reforcen entre moltes altres facultats la comunicació, la confiança, la seguretat i l´ estima envers a tots i a un mateix.

Per això Diver´s compta amb un apartat de propostes programades especialment amb la finalitat de fomentar aquests aspectes.

Activitats familiars i extraescolars
servei d'acollida de tarda
Participació interescolar