Aula d’estudi

Solucions per a totes les Necessitats

A Diver’s disposem de servei d’aula oberta i d’estudi, després d’horari lectiu. De dilluns a divendres, o els dies puntuals que escaiguin. Amb horari a determinar segons demanda.

En aquest espai els nens i nenes podran fer deures i avançar treballs, sempre amb l´ acompanyament i suport d´ un mestre. El mestre els ajudarà amb els dubtes que tinguin, i reforçarà aquells temes que necessitin més atenció.

Els infants aprendran a organitzar-se les tasques i adquiriran tècniques d’ estudi i memorització.

El mestre responsable del servei farà un seguiment del rendiment escolar dels alumnes, coordinat amb els seus mestres de l´ escola.

Durant l´ aula d´ estudi hi haurà a disposició dels infants tot el material que calgui per assegurar una tarda profitosa.

aula oberta
activitats especials per nens
activitats per a nens