Contacta

Ara i sempre educant en el lleure

Telèfons:
617 824 118 / 662 518 526 / 934 464 291

Correus electrònics:
diversesplai@gmail.com / diverstiu@gmail.com

*

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Diver’s Associació d’ Esplai, amb CIF G-63923916 i domicili social situat al Carrer Acàcies 15, Baix i 1er pis, 08027, Barcelona, amb la finalitat d’ atendre les seves consultes y remetre informació relacionada que pugui esdevenir del seu interès. En compliment de la normativa vigent, Diver’s Associació d’  Esplai informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per satisfer els preceptes anteriorment esmentats.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que tenim el seu consentiment per a emprar-les amb les finalitats esmentades.

Diver’s Associació d’ Esplai informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Diver’s Associació d’ Esplai es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’ adreça postal indicada més amunt, o a l’ adreça de correu electrònic diversesplai@gmail.com.

Tanmateix, l’ informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Diver’s Associació d’ Esplai, adreçant-se per escrit al correu electrònic tramitsdiversesplai@gmail.com o al telèfon 934464291.

També podrà adreçar-se a l’ Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Diver’s Associació d’Esplai.

Casals d'Estiu