Quí Som…

Aprendre, Gaudir, Crèixer !

Monitors per a Nens

A Diver´s ens exigim el més alt nivell de qualitat i satisfacció en els resultats de les seves iniciatives. Per això, a fi d´ obtenir un rendiment eficient, les persones que hi treballen es distribueixen les tasques en grups de treball i departaments especialitzats: Personal directiu i administratiu, coordinadors, talleristes i monitors.

Els monitors són part organitzadora de les activitats i els principals  dinamitzadors de les mateixes, i en el seu transcurs, estableixen amb el grup d´ infants una relació directa i representen per als infants l´ adult de referència.

Diver´s n´ és conscient del gran pes del paper del monitor en l´ acció educativa, pel que hi centra una especial dedicació en seleccionar i incorporar monitors als seus projectes.

Els monitors de Diver´s no estan només capacitats per a les seves funcions. Són actius, versàtils, i amb capacitat d´ iniciativa. Sensibles a l´ hora de pensar, parlar i actuar (sobretot en adreçar-se als infants i joves). Atents, amables, sociables i divertits. Sans física i psicològicament. Responsables, madurs i equilibrats. Coneixedors, formats i/o titulats en el camp que treballin. Experimentats. Receptius a noves idees i aprenentatges. Disciplinats i autocrítics. Capaços de treballar en equip i conviure respectuosament.

SUBSTITUCIONS: Per al bon funcionament de les activitats, Diver´s manté el mateix equip d´ educadors d´ un centre al llarg de tot el curs. Tanmateix, si per causes alienes  un monitor ha d´ absentar-se puntualment o definitivament, Diver´s es compromet fermament a trobar SEMPRE un monitor substitut amb les mateixes condicions que l´anterior.

Per a Diver´s no és admissible que durant una sessió, un grup d´ infants es quedi sense el seu monitor.

monitors per a nens
Som Monitors 2
Som Monitors 3