Quí Som…

Aprendre, Gaudir, Crèixer !

Gestió Centres Escolars

A Diver´s acollim dues modalitats de gestió:

– GESTIÓ AMPA / CENTRE ESCOLAR:

L´ AMPA o el centre escolar es fa càrrec dels tràmits derivats de les activitats que proposi: Inscripcions, llistats, cobrament de rebuts, domiciliacions…

Diver´s factura a l´ AMPA o al centre escolar mensualment el cost de les activitats.

– GESTIÓ INTEGRAL DIVER´S:

L´ AMPA es deslliura de totes les tasques administratives. Diver´s s´ en ocupa del cobrament directe a les famílies, així com del control d´ assistència i seguiment de les inscripcions, llistats, altes i baixes.

– DIFUSIÓ

En qualsevol de les dues modalitats, Diver´s es fa càrrec del cost i distribució de circulars i fulls informatius de les activitats, cartells anunciadors, reunions informatives per a famílies i mostres obertes.

– PRESSUPOST I CONTRACTACIÓ

Diver´s té un únic preu per a totes les seves activitats, revisable cada curs tenint en compte dies i horaris.

La organització i/o gestió d´ activitats es formalitza mitjançant un contracte regulador entre Diver´s i AMPA/Centre escolar.

Tots els participants de les activitats de Diver´s estan coberts per la nostra pòlissa d´ assegurança.

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte aquí.

Som Gestió 1
Som Gestió 2
Som Gestió 3