Descans

El Migdia: Un Temps de Gran Rellevància

El migdia suposa un moment de pausa de la jornada escolar, requisit imprescindible per a un correcte rendiment intel•lectual i físic.

Durant aquest temps, els nens i nenes satisfan aquesta necessitat. Els infants més petits s´ estiren a fer la migdiada. Els infants de primària poden relaxar-se dedicant lliurement aquesta estona a llegir, dibuixar, xerrar o jugar.

activitats esportives
Som Descans 2
Som Descans 3