Aprenentatge

El Migdia: Un Temps de Gran Rellevància

Durant el temps de migdia, els nens i nenes aprenen de manera continuada.

Ja sigui abans de seure a taula, durant l´ hora de dinar o després, al llarg de les activitats o de l´ esbarjo, els infants adquireixen hàbits de salut i higiene, valors de convivència i respecte, i coneixements de molt variada tipologia.

Som Aprenentatge 1
ajudes economics a les famílies
Som Aprenentatge 3