Participació interescolar

Més de Setanta Extraescolars on Triar !

Com a part d´ algunes activitats, a Diver´s considerem positiu per als infants l´ intercanvi d´ experiències per mitjà de trobades entre participants de diferents centres escolars. Òbviament, sempre i que els propis centres i les famílies hi estiguin d´ acord.
Amb aquest motiu, donem als centres i famílies que ho vulguin la possibilitat de participar als diferents tipus de trobades que s´ hi fan. Són aquestes:

– LLIGA VERD PLAY: Es tracta d´ una lliga extraoficial on el més important no és el resultat en gols o en cistelles, si no en valors i en cooperació. S´ elabora un calendari de partits amistosos entre els centres inscrits, que es juguen entre setmana. Diver´s es fa càrrec de la organització, desplaçaments, trofeus i festa de cloenda de lliga.

– LLIGA CEEB (CONSELL ESCOLAR DE L´ ESPORT DE BARCELONA): Diver´s pot inscriure els centres que ho desitgin a la lliga oficial que organitza el CEEB. En aquest cas, Diver´s s´ encarrega dels tràmits pertinents: Inscripció, fitxes, assegurança, arbitratges i seguiment. Aquesta lliga es juga els caps de setmana.

– TROBADES EXCEPCIONALS: Al llarg del curs s´ organitzen trobades puntuals d´ una activitat concreta, un sol dia. No hi ha cap tipus de dinàmica competitiva. Alguns exemples són la trobada anual de patinatge, o la visita conjunta al Saló del còmic de Barcelona per part dels assistents al taller de còmic.

Som Participació 1
casals d'hivern
esbarjo