Activitats Esportives

Un munt d’extraescolars per triar!

A Diver´s enfoquem les nostres activitats esportives pensant en l´ assoliment d´ objectius com el valor de la cooperació, l´ esforç i la superació personal, l´ organització, la disciplina, l´ acceptació, la confiança, la salut, i naturalment, el coneixement dels reglaments dels diferents jocs i esports.

A més, cada activitat té la seva metodologia i objectius específics.

En el desenvolupament de les activitats esportives, defugim la competitivitat mal entesa, i entén la cooperació com a millor mètode per al treball en valors.

En aquesta línia pedagògica, Diver´s compta amb un projecte únic i innovador, que dóna una orientació diferent a les normes i als sistemes de puntuacions dels esports, amb la finalitat d´ assolir els valors del treball en equip, del respecte i de la integració, entre d´ altres.

Les propostes per a infants de secundària són les mateixes que les ofertes per a primària. Els temaris s´ ajusten adequadament a les edats dels participants.

Som Extraescolars Esportives 1
noticies del centre infantil
Som Extraescolars Esportives 3